CALL US NOW +374 98 16 29 29
DONATE

About the founder

«Հավատարիմ Սրտեր Միջազգային» բարեգործական հիմնադրամ  հիմնադրվել է 2019թ. հոկտեմբերի 3-ին:

Հիմնադրամի նպատակներն են՝  Հայաստանի Հանրապետության մարզերում իրականացնել տարբեր նախագծեր,  ուղղված անօթևան շների բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը.

.Անօթևան շների խնամքի, սննդի, կացարանի ապահովման, բուժման և դեղորայքի տրամադրման հետ կապված աշխատանքներ տանել, նպաստել թափառող շների թվի նվազեցմանը, կազմակերպել անօթևան շների խնամքի և բուժման վերաբերյալ մասնագիտական ուսուցումներ և վերապատրաստումներ, կատարել անօթևան շների որոնում Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:

Սույն նպատակների իրականացման համար համագործակցել Հայաստանի տարածքից դուրս անօթևան շների խնդիրներով զբաղվող այլ կազմակերպությունների և ներկայացուցիչների հետ: Անօթևան շներին հանձնել խնամակալության ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում բնակվող անձանց և այդ նպատակով իրականացնել շների փոխադրում այլ երկիր:

 

Հիմնադրամը Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում  գրանցված իրավաբանական անձ է, պետ. ռեգիստրի գրնացման համարը՝  222.160.1094844, ամսաթիվը՝ 03.10.2019թ.: